ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για την περίοδο 1/7/2023-30/06/2024» (Π-45/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για την περίοδο 1/7/2023-30/6/2024» (Π-45/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_45

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 26-06-2023  και ώρα 15:00.