ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach volley των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από 16-5-2024 μέχρι 15-5-2026» (Π-10/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την  «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach volley των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από 16-5-2024 μέχρι 15-5-2026»  (Π-10/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 12/04/2024 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -10   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π-10