ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδετήσεις & Εκτυπώσεις για το Τμήμα Γεωπονίας » (Π.14/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδετήσεις & Εκτυπώσεις  για το Τμήμα Γεωπονίας » (Π.14/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:    18-04-2024  και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π-14