ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Ε.Ε.Α.Π.Η. » (Π- 165/2023)

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Ε.Ε.Α.Π.Η. » (Π- 165/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -165

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  10-12-2023  και ώρα 15:00.