ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Υπηρεσία Μεταφοράς φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας για ασκήσεις υπαίθρου» (Π-8/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Υπηρεσία Μεταφοράς φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας για ασκήσεις υπαίθρου»  (Π-8/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 15-04-2024  και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -8