Διαπιστωτική Πράξη δεύτερης (2ης) τροποποίησης συγκρότησης Κοσμητείας της Σ.Α.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαπιστωτική Πράξη δεύτερης (2ης) τροποποίησης συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ...