Προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΘΕ.

Προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΘΕ. Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσ μέλ ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ ...

1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2022-2023

1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. ...