ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης διαχείρισης – ανάλυσης δεδομένων ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 14-06-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Ρίο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μηχανογράφησης. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 14-06-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Ρίο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου dexion» ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 13-06-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου dexion για ...