Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    1  /   7  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Φυσικής ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   29  /  6  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα     25  /  6  / 2021   ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει  την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής ...

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή Αιτήσεων από ενδιαφερόμενους υπαλλήλους – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/804/οικ.12130/11-06-2021 ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα     14   /  6  / 2021     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει   την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών

                                                                                                                                                           Πάτρα   11  /  6  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μίας κενής θέσης Καθηγητή στη ...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα     4  /  6  / 2021 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας, ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα    20    /  5   / 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των ...