Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως 31/08/2024.

Η Προκήρυξη και η δήλωση υποψηφιότητας σχετικά με την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών βρίσκονται ...