Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας, με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας, για  θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ...

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών , με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών , για ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως 31/08/2024.

Η Προκήρυξη και η δήλωση υποψηφιότητας σχετικά με την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών βρίσκονται ...