Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως 31/08/2024.

Η Προκήρυξη και η δήλωση υποψηφιότητας σχετικά με την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών βρίσκονται ...

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Πίνακες Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των προσωρινών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων και των Πινάκων Απορριπτέων για τους ...